Carrière

Continue, professionele ontwikkeling wordt niet alleen gezien als een manier om ons bedrijf voor te bereiden op de toekomst, maar ook als een manier om het talent van individuele medewerkers te ontplooien. Wij zijn van mening dat een individu groeit als hij of zij zelf zijn of haar loopbaan en professionele ontwikkeling bepaalt. Daarom geven we je meteen de gelegenheid om te werken aan uitdagende opdrachten met veel verantwoordelijkheid. In ruil hiervoor verwachten we dat je uitstekend werk verricht en verantwoording aflegt voor je prestaties.

Tegelijkertijd stimuleren we je om bestaande situaties kritisch te bekijken en je mening uit te spreken. De medewerkers bij Marel streven er constant naar om de beste in de sector te zijn en om dit te bereiken, moeten zowel het bedrijf als de medewerkers zich constant verbeteren.

Als medewerker van Marel neem je zelf het initiatief voor het volgen van de leerprogramma’s die wij regelmatig aanbieden. Zo kun je bijvoorbeeld je kennisniveau uitbreiden door middel van een opleiding, je vaardigheden verbeteren door het volgen van een cursus, of werken aan je persoonlijkheid met behulp van een mentor of coach.

In de loop van het jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats om je prestaties en mogelijkheden te evalueren en om je te helpen bij het bepalen van je doelstellingen. Aan het eind van het jaar is er een eindevaluatie. Tijdens de evaluatiegesprekken komen opleiding, ontwikkeling en andere relevante onderwerpen ter sprake.