Ons bedrijf

Marel is wereldmarktleider in geavanceerde apparatuur en systemen voor de voedselverwerkende industrie. We voorzien in de constante groei van de vraag naar vlees- en visproducten wereldwijd. Marel is een multinational met kantoren en dochtermaatschappijen in meer dan dertig landen en een wereldwijd netwerk van zo’n honderd vertegenwoordigers en distributeurs. Onze visie is verweven in ons bedrijfsmodel. Kennis is de basis, en innovatie, marktpenetratie en operationele perfectie zijn de drijvende krachten van ons succes.

Door onze constante focus op innovatie zijn we in staat om te vernieuwen en grenzen te verleggen. Het zit in het DNA van ons bedrijf om voor en met onze klanten te werken aan de machines van de toekomst. Marel is een end-to-end bedrijf, waarbij Sales, R&D, Productie en Service nauw met elkaar verbonden zijn.

Marel kent vier industriecentra:

De industrie- en productcentra van Marel werken samen en verenigen op deze wijze industriespecifieke kennis en technologische capaciteiten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoefte van de klant in elk marktsegment. Het resultaat is dat onze verkoop- en serviceafdelingen producten in de markt zetten vanuit één enkel aanspreekpunt waarin kennis, technologie en verkoop- en serviceondersteuning zijn gecombineerd.
 

Onze waarden:

De waarden van Marel zijn onze idealen en morele normen waar we gezamenlijk naar streven en die ons motiveren:

Commitment
Als medewerkers van Marel zijn we loyaal en komen we gemaakte afspraken na. Dit commitment komt voort uit een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Partnerschap met klanten
We werken nauw samen met onze klanten om langdurige relaties op te bouwen die zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen, openheid en investeringen, maar ook op gedeelde risico’s en beloningen. Door de ideeën van de klant te combineren met onze kennis ontstaat een innovatief samenwerkingsverband. Het resultaat is een concurrentievoordeel voor beiden en betere bedrijfsprestaties dan ieder van ons afzonderlijk zou kunnen bereiken.

Diversiteit
De Marel-familie is internationaal wijd verspreid met collega’s op alle 6 continenten. Verschillen in cultuur, kennis en achtergrond is een belangrijke succesfactor voor ons bedrijf.

Teamwerk
Onder teamwerk verstaan we het samenwerken met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Teamwerk is bovendien een uitstekende motivator, want samen met anderen bereik je meer dan alleen.

Innovatie & Ontwikkeling
Iedereen bij Marel deelt de gemeenschappelijke visie om de beste te worden in onze sector. Om dit te bereiken, moeten we ons continu verbeteren en ontwikkelen en streven naar constante vernieuwing, kennis, innovatie en een toekomstperspectief op lange termijn.

Open Communicatie
De vrijheid om openlijk meningen en ideeën uit te wisselen schept een constructieve werksfeer. Het geven van een eerlijke mening, met respect voor andere meningen is bevorderlijk voor de ontwikkeling van het bedrijf. Marel stimuleert medewerkers om hun mening te geven door een werksfeer te creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten.

Humor & Fun
Werken bij Marel is plezierig. Humor en fun dragen bij aan een aangename werksfeer die uitnodigt om samen te werken, plezier te hebben in ons werk en onze successen te vieren.

Succes
Succes betekent de doelen bereiken die we onszelf stellen. Hoewel het genereren van inkomsten natuurlijk van vitaal belang is voor onze bedrijfsvoering, wordt succes niet uitsluitend gemeten in termen van geld. Het is ook belangrijk om als team onze doelen en onze visie te bereiken op een manier die overeenkomt met onze waarden en die tegelijkertijd plezier opleveren.